Clár sa Charr on Ireland's Classic Hits Radio

You are viewing content from Ireland's Classic Hits Radio Clare. Would you like to make this your preferred location?

Our new Irish language feature on Ireland's Classic Hits has launched!

Listen to Clár sa Charr every Wednesday and Friday morning- it will give you the chance to use and improve your 'cúpla focial'! :) 

Clár sa Charr is a short conversation between a parent and child that take pace in the car on the way to school. 

 

Clár 1 - Foclóir/Dictionary 

To help here are some key words and phrases:

Táim réidh don bhóthar anois – I'm ready to go now / I’m ready for road 

Chun na firinne a rá - to tell you the truth 

Is cuimhin liom cuid de na carachtair - I remember a few of the characters 

Lán le fuinneamh agus beocht – full of beans / full of life / full of energy 

Bleachtairí - detectives 

Daoine scanrúil - Scary people or baddies 

Ligeann siad orthu – they pretend  

Daoine gléasta suas  - people dressed up / people in disguise 

Tá sé nach mór dearmadta agam – I've almost forgotten it 

Más buan mo chuimhne – If I remember correctly 

Na príomhcharachtair - the main characters  

Tá sé an-greannmhar – he's very funny 

Ag caitheamh geasa draíochta - casting magic spells 

Listen back to Clár Sa Charr ar Ireland's Classic Hits Radio - Episode 1 

 

 

 

Clár 2 - Foclóir/Dictionary

To help here are some key words and phrases:

Crosanna Bhríde – Brigid’s crosses

Luachair – Rushes

Ag fíodóireacht croise – Weaving a cross

Deireadh seachtaine fada – A long weekend

Lá saoire bainc – A bank holiday

Cóisir thar oíche – A slumber party / a sleepover

An linn snamha – The swimming pool

An t-ionad babhála – The bowling alley

Ceathrar – Four people

Tolg mór – A big couch

Feictear domsa – It seems to me

Listen back to Clár Sa Charr ar Ireland's Classic Hits Radio - Episode 2

 

 

Clár 3 - Foclóir/Dictionary

To help here are some key words and phrases:

Siúlóid dúlra – a nature walk 

Dair – Oak tree 

Feá – Beech tree 

Cnó Capaill – Horse Chestnut tree 

Lus an chromchinn – Daffodils 

Coinnle corra – Bluebells 

Duilleoga agus bláthanna – Leaves and Flowers 

Ag pleidhcíocht – Messing 

Tóraíocht taisce – Scavenger Hunt 

Sruthán – River 

Spideoga agus préacháin – Robins and Crows 

Rang Tíreolaíocht – Geography class 

Ag déanamh taighde – Doing research 

Curdaigh ar líne – look up online / search online

 

Listen back to Clár Sa Charr ar Ireland's Classic Hits Radio - Episode 3

 

 

Clár 4 - Foclóir/Dictionary

Cártaí Vailintín - Valentines cards 

Rómánsúil - Romantic 

Ag magadh fúm - Teasing me 

Dearadh – Design  

Ildaite – Multicoloured 

Gliú agus glioscarnach – Glue and glitter 

An seomra ealaíne - The art room 

Dán ghrá - A love poem 

rósanna dearg..  Tá sailchuacha gorm.. - Roses are red, Violets are blue 

Bialann ghalánta - A fancy restaurant 

Listen back to Clár Sa Charr ar Ireland's Classic Hits Radio - Episode 4

 

Clár 5 - Foclóir/Dictionary

Pancóga - Pancakes 

Seomra eacnamaíocht baile – A Home Ec room 

Oigheann – Oven 

Na comhábhair - Ingredients 

Barrán - topping 

Siúcra agus líomóid - Sugar and lemon 

D’eirigh as rud éigin don Charghas – To give something up for Lent 

Eisceachtaí - Exceptions 

folmhaigh an miasniteoir - To empty the dishwasher 

réitigh an bord don dinnéir - To set the table for dinner 

Níl aon cúis gearrán agatsa – You can’t complain / You have no reason to complain 

An iomarca obair bhaile – Too much homework 

 

Listen back to Clár Sa Charr ar Ireland's Classic Hits Radio - Episode 5

 

Clár 6 - Foclóir/Dictionary

Éadaí scoile – School uniform

Rang corp oideachas – PE class

Ag imirt cluiche i gcoinne – Playing a match or game against

Sacar faoi dhíon – Indoor soccer

Iománaíocht – Hurling

A lán scileanna – Lots of skill

Is fuath liom cispheil – I hate basketball

An réiteoir – The referee

Ag séideadh an fheadóg – Blowing the whistle

Ag imirt rugbaí – Playing rugby

Bonn mór óir – A big gold medal

Listen back to Clár Sa Charr ar Ireland's Classic Hits Radio - Episode 6

 

Clár 7 - Foclóir/Dictionary

Sa chlós – In the yard

Pór madra – Breed of dog

Fionnadh bán – White fur

Coiléir agus iall – Collar and lead

Úinéirí – Owners

Coileán beag – A small puppy

An tréidlia – The vet

Ag coganta an troscáin – Chewing the furniture

Listen back to Clár Sa Charr ar Ireland's Classic Hits Radio - Episode 7

 

 

Clár 8 - Foclóir/Dictionary 

To help here are some key words and phrases:

Clár 8 – Foclóir/Dictionary

An mórshiúl – the parade

Ag glacadh páirt sa pharáid – taking part in the parade

Club gleacaíocht – gymnastics club

Flóta – a float

Banna cheoil na scoile – the school band

feadóg stáin – tin whistle

Port – tune

Geansaí glas – a green jumper

Péinteáil aghaidhe – facepaint

Seamróga – shamrocks

Listen back to Clár Sa Charr ar Ireland's Classic Hits Radio - Episode 8

 

Clár 9 - Foclóir/Dictionary 

To help here are some key words and phrases:

Lá saor – a day off

Is é mo bhreithlá inniu – it’s my birthday today

Cén aois thú anois – how old are you now?

Cóisir – party

Na cuirí – invitations

Milseáin agus seacláid – sweets and chocolate

Cluichí cóisir – party games

Cáca breithe – birthday cake

Na coinnle a shéideadh amach – blow out the candles

Listen back to Clár Sa Charr ar Ireland's Classic Hits Radio - Episode 9

Clár 10 - Foclóir/Dictionary 

 Seó tallainne – talent show

Feisteas – outfit or costume

Neirbhíseach - nervous

Ag seinm an ghiotár - playing the guitar

Cleachtadh – practice

Ag seimn port – playing a tune

Ceolchoirm - concert

Racghrúpa - rock band

Na moltóirí - judges

An múinteoir ceoil – the music teacher

Duaiseanna – prizes

na buaiteoirí - the winners

Trófaí - trophy

Is cuma faoin dtoradh – the result doesn’t matter

Listen back to Clár Sa Charr ar Ireland's Classic Hits Radio - Episode 10

 

Clár 11 - Foclóir/Dictionary 

 

Ag pleidhcíocht - joking or messing

Uibheacha Cásca - Easter eggs

Rogha maith – good choice or selection

Fiach uibeacha Cásca - Easter Egg hunt

i bhfolach – in a hide or hidden

Léarscáil - map

Leideanna – clues or hints

Na comhábhair do dhinnéar na Cásca - ingredients for Easter dinner

Uaineoil – lamb

Domhnach Cásca - Easter Sunday

Veigeatóir - vegetarian

Coinín na Cásca - the Easter Bunny

An ionad siopadóireachta - the shopping centre

Listen back to Clár Sa Charr ar Ireland's Classic Hits Radio - Episode 11

 

Clár 12 - Foclóir/Dictionary - Laethanta Saoire

Londain – London

 

Do chas – your suitcase

 

Do phas – your passport

 

Tá sé an-trom – it’s very heavy

 

Mo sheaicéad – my jacket

 

Thar lear – abroad

 

Aiseanna turasóireachta – tourist sites or facilities

 

Na saighdiúirí – soldiers

 

An Túr Londain – the Tower of London

 

Dlúthdhiosca – a CD

 

An fuaimrian – the soundtrack

Listen back to Clár Sa Charr ar Ireland's Classic Hits Radio -Episode 12

 

Clár 13 - Foclóir/Dictionary - Athchúsáil

ró-déanach-too late

seachtain glas–a green week

brat glas–green flag

inbhuanaithe–sustainable

a chur chun cinn–to promote

Truailliú-pollution

Damáiste don phlanéid-damage to the planet

Níos sláintiúla-healthier

Boscaí bruscair–bins

Athchúrsála-recycling

Piseanna agus leitís–peas and lettuce

Glasraí-vegetables

Listen back to Clár Sa Charr ar Ireland's Classic Hits Radio -Episode 13

 

 

Clár 14 - Foclóir/Dictionary - Turas scoile 

Anpríomhchathair -the capital city

Turas siúil – a walking tour

Stair – history

Coláiste na Trionóide – Trinity College

An Leabhar Cheannais – the Book of Kells

An Spuaic – the Spire

Lón pacáilte – a packed lunch

Borgair agus sceallóga – burger and chips

Turas deas oideachasúil – a nice educational trip

Siopadóireacht – shopping

 

Listen back to Clár Sa Charr ar Ireland's Classic Hits Radio -Episode 14

 

Clár 15 - Foclóir/Dictionary - Scrúdú

 

Tá pian i mo bholg agam – I have a pain in my tummy

 

Scrúdú lár-tearma – midterm exams

 

Ró-neirbhíseach –  too nervous

 

Teastas litríocht Bhéarla – English spelling test

 

Teastas Matamataica – maths test

 

Ní bhaol duit – no fear of you

 

Pinn luaidhe agus rubair – pencils and a rubber

 

Áireamhán – calculator

 

Cóipleabhair – copybook

 

Scrúdpháipéar – exam papers

 

Déan do dhícheall – do your best

 

D’eirigh go maith liom – I got on well

 

Go n-éirí go geal leat – Best of luck

 

Listen back to Clár Sa Charr ar Ireland's Classic Hits Radio-Episode 15

More from Showbiz News