On Air Now Classic Love Songs with Enda Murphy 8:00am - 11:00am Email
Now Playing Killing Me Softly With His Song Roberta Flack

Craic agus Caint - Covid - Week 1

Craic agus Caint - Covid

Wednesday, May 13th, 2020 - 2 minutes

Join Meghann Scully each week to learn new Irish phrases for the times we live in - all in under 2 minutes for each lesson!

HEALTH AND SAFETY: Seo iad treorilínte sláinte agus sábháilteacha don coróinvírus / health and safety guidelines for coronavirus

Glan do lámha / wash your hands

Ciudaigh do shrón agus da bhéal le naipcín nuair a dheanamh tú casacht / cover your nose and mouth with a tissue when you cough

Caith uait an naipcín tar eis casact / throw away the tissue after coughing

Scaradh sóisialta: d’fhán dhá méadar ó daoine / social distancing: stay 2metres from people

Féinleithlisiú ar feah coicís má tá an choróinvírys agat / self isolation for two weeks if you have coronavirus

D’fhán sa mbaile / stay at home

Níl cead níos mó ná cúig ciliméadar ó do teach / you can’t go beyond 5km from your homeSeo iad comharthaí an Choróinvíreas / these are Coronavirus symptoms

Plúchta / chesty

As anáil / out of breath

Fuarallas / cold sweat

Teocht ró ard / high temperature

Má tá aon comharthaí agat glaoigh an dochtúir / if you’ve any symptoms call the doctor


Ghalarchosc an coróinvírus / prevention of the disease

Feinleithlisiú ar feadh coicís / self isolate for two weeks

Cur Masc máinliachta ort féin / wear a face mask

Cur lámhínní ort féin / wear gloves

Glan do lamhá

Clúdaigh do shrón agus da bhéal le naipcín nuair a dheanamh tú casacht / cover your nose and mouth with a tissue when you cough

Caith uait an naipcín tar éis casacht / throw away the tissue after coughingTá tuille eolais le fáil faoin Corónvírus ar suíomh idírlín hse.ie agus gov.ie

Bí sabháilte agus fán sa mbaile / stay safe and stay at home

Listen Live