Craic agus Caint - Covid - Week 3

Craic agus Caint - Covid

Monday, May 25th, 2020 - 2 minutes

Learn new Irish phrases for the times we live in - all in under 2 minutes for each lesson! This is Week 3

BBQ: Mar gheall ar Covid 19 tá muid sa mbaile agus má tá cúpla daoine so mbaile is deas é cocáireacht le chéíle go háirithe ag am samhradh

Because of Covid 19, we are at home and if there’s a few people at home its nice to cook together especially at summertime

Má Tá an aimsir go breá is am iontach é i gcomhair barbaiciú / if the weather is nice it’s a great time time for a BBQ

Muna bhfuil barbaiciú agat sa mbaile is feidir barbaiciú indiúscartha a fháil in san ionad siopadóireacht / if you don’t have a BBQ you can get a disposable one from a shopping centre
Ach má tá sé ag cur baisteach, bain úsáid as scáth fearthainne / and if its raining use an umbrella.

Is feidir aon feoil nó glasraí a chócairáil ar an barbaiciú / you can pretty much cook any meat or vegetables on a BBQ

sicín, mairteoil, práta, cloicheáin, piobar, ispíní,

Chicken, beef, potatoes, prawns, peppers, sausages,


Bí sabháilte agus fán sa mbaile / Stay safe and stay and home

Subscribe to this podcast