Clár sa Charr on Ireland's Classic Hits Radio

Our new Irish language feature on Ireland's Classic Hits has launched!

Listen to Clár sa Charr every Wednesday and Friday morning- it will give you the chance to use and improve your 'cúpla focial'! :) 

Clár sa Charr is a short conversation between a parent and child that take pace in the car on the way to school. 

 

Clár 1 - Foclóir/Dictionary 

To help here are some key words and phrases:

Táim réidh don bhóthar anois – I'm ready to go now / I’m ready for road 

Chun na firinne a rá - to tell you the truth 

Is cuimhin liom cuid de na carachtair - I remember a few of the characters 

Lán le fuinneamh agus beocht – full of beans / full of life / full of energy 

Bleachtairí - detectives 

Daoine scanrúil - Scary people or baddies 

Ligeann siad orthu – they pretend  

Daoine gléasta suas  - people dressed up / people in disguise 

Tá sé nach mór dearmadta agam – I've almost forgotten it 

Más buan mo chuimhne – If I remember correctly 

Na príomhcharachtair - the main characters  

Tá sé an-greannmhar – he's very funny 

Ag caitheamh geasa draíochta - casting magic spells 

Listen back to Clár Sa Charr ar Ireland's Classic Hits Radio - Episode 1 

 

 

 

Clár 2 - Foclóir/Dictionary

To help here are some key words and phrases:

Crosanna Bhríde – Brigid’s crosses

Luachair – Rushes

Ag fíodóireacht croise – Weaving a cross

Deireadh seachtaine fada – A long weekend

Lá saoire bainc – A bank holiday

Cóisir thar oíche – A slumber party / a sleepover

An linn snamha – The swimming pool

An t-ionad babhála – The bowling alley

Ceathrar – Four people

Tolg mór – A big couch

Feictear domsa – It seems to me

Listen back to Clár Sa Charr ar Ireland's Classic Hits Radio - Episode 2

 

 

Clár 3 - Foclóir/Dictionary

To help here are some key words and phrases:

Siúlóid dúlra – a nature walk 

Dair – Oak tree 

Feá – Beech tree 

Cnó Capaill – Horse Chestnut tree 

Lus an chromchinn – Daffodils 

Coinnle corra – Bluebells 

Duilleoga agus bláthanna – Leaves and Flowers 

Ag pleidhcíocht – Messing 

Tóraíocht taisce – Scavenger Hunt 

Sruthán – River 

Spideoga agus préacháin – Robins and Crows 

Rang Tíreolaíocht – Geography class 

Ag déanamh taighde – Doing research 

Curdaigh ar líne – look up online / search online

 

Listen back to Clár Sa Charr ar Ireland's Classic Hits Radio - Episode 3

 

 

Clár 4 - Foclóir/Dictionary

Cártaí Vailintín - Valentines cards 

Rómánsúil - Romantic 

Ag magadh fúm - Teasing me 

Dearadh – Design  

Ildaite – Multicoloured 

Gliú agus glioscarnach – Glue and glitter 

An seomra ealaíne - The art room 

Dán ghrá - A love poem 

rósanna dearg..  Tá sailchuacha gorm.. - Roses are red, Violets are blue 

Bialann ghalánta - A fancy restaurant 

Listen back to Clár Sa Charr ar Ireland's Classic Hits Radio - Episode 4

 

Clár 5 - Foclóir/Dictionary

Pancóga - Pancakes 

Seomra eacnamaíocht baile – A Home Ec room 

Oigheann – Oven 

Na comhábhair - Ingredients 

Barrán - topping 

Siúcra agus líomóid - Sugar and lemon 

D’eirigh as rud éigin don Charghas – To give something up for Lent 

Eisceachtaí - Exceptions 

folmhaigh an miasniteoir - To empty the dishwasher 

réitigh an bord don dinnéir - To set the table for dinner 

Níl aon cúis gearrán agatsa – You can’t complain / You have no reason to complain 

An iomarca obair bhaile – Too much homework 

 

Listen back to Clár Sa Charr ar Ireland's Classic Hits Radio - Episode 5

 

Clár 6 - Foclóir/Dictionary

Éadaí scoile – School uniform

Rang corp oideachas – PE class

Ag imirt cluiche i gcoinne – Playing a match or game against

Sacar faoi dhíon – Indoor soccer

Iománaíocht – Hurling

A lán scileanna – Lots of skill

Is fuath liom cispheil – I hate basketball

An réiteoir – The referee

Ag séideadh an fheadóg – Blowing the whistle

Ag imirt rugbaí – Playing rugby

Bonn mór óir – A big gold medal

Listen back to Clár Sa Charr ar Ireland's Classic Hits Radio - Episode 6

 

Clár 7 - Foclóir/Dictionary

Sa chlós – In the yard

Pór madra – Breed of dog

Fionnadh bán – White fur

Coiléir agus iall – Collar and lead

Úinéirí – Owners

Coileán beag – A small puppy

An tréidlia – The vet

Ag coganta an troscáin – Chewing the furniture

Listen back to Clár Sa Charr ar Ireland's Classic Hits Radio - Episode 7

 

 

Clár 8 - Foclóir/Dictionary 

To help here are some key words and phrases:

Clár 8 – Foclóir/Dictionary

An mórshiúl – the parade

Ag glacadh páirt sa pharáid – taking part in the parade

Club gleacaíocht – gymnastics club

Flóta – a float

Banna cheoil na scoile – the school band

feadóg stáin – tin whistle

Port – tune

Geansaí glas – a green jumper

Péinteáil aghaidhe – facepaint

Seamróga – shamrocks

Listen back to Clár Sa Charr ar Ireland's Classic Hits Radio - Episode 8

 

Clár 9 - Foclóir/Dictionary 

To help here are some key words and phrases:

Lá saor – a day off

Is é mo bhreithlá inniu – it’s my birthday today

Cén aois thú anois – how old are you now?

Cóisir – party

Na cuirí – invitations

Milseáin agus seacláid – sweets and chocolate

Cluichí cóisir – party games

Cáca breithe – birthday cake

Na coinnle a shéideadh amach – blow out the candles

Listen back to Clár Sa Charr ar Ireland's Classic Hits Radio - Episode 9

Clár 10 - Foclóir/Dictionary 

 Seó tallainne – talent show

Feisteas – outfit or costume

Neirbhíseach - nervous

Ag seinm an ghiotár - playing the guitar

Cleachtadh – practice

Ag seimn port – playing a tune

Ceolchoirm - concert

Racghrúpa - rock band

Na moltóirí - judges

An múinteoir ceoil – the music teacher

Duaiseanna – prizes

na buaiteoirí - the winners

Trófaí - trophy

Is cuma faoin dtoradh – the result doesn’t matter

Listen back to Clár Sa Charr ar Ireland's Classic Hits Radio - Episode 10

 

Clár 11 - Foclóir/Dictionary 

 

Ag pleidhcíocht - joking or messing

Uibheacha Cásca - Easter eggs

Rogha maith – good choice or selection

Fiach uibeacha Cásca - Easter Egg hunt

i bhfolach – in a hide or hidden

Léarscáil - map

Leideanna – clues or hints

Na comhábhair do dhinnéar na Cásca - ingredients for Easter dinner

Uaineoil – lamb

Domhnach Cásca - Easter Sunday

Veigeatóir - vegetarian

Coinín na Cásca - the Easter Bunny

An ionad siopadóireachta - the shopping centre

Listen back to Clár Sa Charr ar Ireland's Classic Hits Radio - Episode 11

 

Clár 12 - Foclóir/Dictionary - Laethanta Saoire

Londain – London

 

Do chas – your suitcase

 

Do phas – your passport

 

Tá sé an-trom – it’s very heavy

 

Mo sheaicéad – my jacket

 

Thar lear – abroad

 

Aiseanna turasóireachta – tourist sites or facilities

 

Na saighdiúirí – soldiers

 

An Túr Londain – the Tower of London

 

Dlúthdhiosca – a CD

 

An fuaimrian – the soundtrack

Listen back to Clár Sa Charr ar Ireland's Classic Hits Radio -Episode 12

 

Clár 13 - Foclóir/Dictionary - Athchúsáil

ró-déanach-too late

seachtain glas–a green week

brat glas–green flag

inbhuanaithe–sustainable

a chur chun cinn–to promote

Truailliú-pollution

Damáiste don phlanéid-damage to the planet

Níos sláintiúla-healthier

Boscaí bruscair–bins

Athchúrsála-recycling

Piseanna agus leitís–peas and lettuce

Glasraí-vegetables

Listen back to Clár Sa Charr ar Ireland's Classic Hits Radio -Episode 13

 

 

Clár 14 - Foclóir/Dictionary - Turas scoile 

Anpríomhchathair -the capital city

Turas siúil – a walking tour

Stair – history

Coláiste na Trionóide – Trinity College

An Leabhar Cheannais – the Book of Kells

An Spuaic – the Spire

Lón pacáilte – a packed lunch

Borgair agus sceallóga – burger and chips

Turas deas oideachasúil – a nice educational trip

Siopadóireacht – shopping

 

Listen back to Clár Sa Charr ar Ireland's Classic Hits Radio -Episode 14

 

Clár 15 - Foclóir/Dictionary - Scrúdú

 

Tá pian i mo bholg agam – I have a pain in my tummy

 

Scrúdú lár-tearma – midterm exams

 

Ró-neirbhíseach –  too nervous

 

Teastas litríocht Bhéarla – English spelling test

 

Teastas Matamataica – maths test

 

Ní bhaol duit – no fear of you

 

Pinn luaidhe agus rubair – pencils and a rubber

 

Áireamhán – calculator

 

Cóipleabhair – copybook

 

Scrúdpháipéar – exam papers

 

Déan do dhícheall – do your best

 

D’eirigh go maith liom – I got on well

 

Go n-éirí go geal leat – Best of luck

 

Listen back to Clár Sa Charr ar Ireland's Classic Hits Radio-Episode 15

More from Showbiz News